PERSONUPPGIFTPOLICY

Mätkungen följer europadirektivet gällande behandling av personuppgifter. Syftet med detta är att skydda den enskilda personens identitet och personuppgifter. Med hänvisning till detta, så uppdaterar vi nu våra rutiner för att följa den nya lagen, GDPR, och säkerställa att all hantering av uppgifter som vi måste ha för att fullfölja våra kund avtal och följa det nya direktivet. Du behöver inte göra något aktivt på grund av detta informationsmail.

GPDR, Personuppgiftshantering och Integritetspolicy Kund ansvarar för att sina lämnade uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföring av sådana uppgifter. Mätkungen ansvarar i sin tur för laglig grund för behandling av uppgifter efter mottagande från kund. Vi hanterar personuppgifter, namn och telefonnummer, endast i syfte att fullfölja vårt arbete samt utföra fakturering.

Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalade projekt. Mätkungen sparar lämnade uppgifter så länge som dessa behövs, då vi har återkommande projekt för samma kund så bevaras uppgifterna tills du som kund begär att de tas bort. Vårt kundregister användes endast i hänförligt syfte till Mätkungens verksamhet och överlämnas ej till annat företag för kommersiellt syfte. Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vad som finns sparat. Detta för att du skall kunna kontrollera att uppgifter stämmer, ev rätta om något är felaktigt/ändrat samt att du har rätt att få uppgifter raderade om du önskar.